Medi ambient

Compromís amb la natura

El nostre compromís amb el medi ambient es materialitza des de diferents nivells:

• Reducció dels recursos energètics i hídrics.

• Reciclatge dels materials que intervenen en el procés productiu.

• Reutilització d’estèrils.

• Restauració ecològica sostenible de l’activitat.