R+D+i

  • Premsa de mostres

    Premsa de mostres

  • Espectrofotòmetre de Raigs X

    Espectrofotòmetre de Raigs X

  • Columna vibrant de tamisos

    Columna vibrant de tamisos

  • Analitzador de partícules làser

    Analitzador de partícules làser

  • Forn de refredament per aire forçat

    Forn de refredament per aire forçat

  • Cons de fundència

    Cons de fundència

  • Colorímetre

    Colorímetre

La nostra inversió en Recerca, Desenvolupament i innovació complementa la qualitat dels nostres productes, trobant solucions als més complexes reptes plantejats pels nostres clients.

Disposem d'uns equips de treball que ens permeten garantir el Control de la Qualitat en tots els nostres productes minerals. Amb els controls exhaustius que apliquem a cadascuna de les referències els nostres clients tenen la seguretat que el producte que reben és el que han rebut sempre al llarg dels anys, i d'aquí la confiança que els generem.